top of page

Privacy policy

1. Beheer
De website Marieke Brons | Persoonsgerichte therapie is eigendom van Marieke Brons | Persoonsgerichte therapie en staat onder beheer van Mijn domein. De contactgegevens van Marieke Brons | Persoonsgerichte therapie zijn te vinden op voornoemde website.


2. Gegevens van bezoekers
a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.mariekebronstherapie.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
b. Mijn domein zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en doet dit in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Marieke Brons | Persoonsgerichte therapie.


3. Cookies
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Marieke Brons | Persoongerichte therapie maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.


4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Marieke Brons | Persoonsgerichte therapie. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.


5. Disclaimer
Marieke Brons | Persoonsgerichte therapie is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


6. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Marieke Brons | Persoonsgerichte therapie zal gegevens die door de klant verstrekt worden alleen met toestemming van de betrokkene doorgeven aan derden. Er is hier één uitzondering op: wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.


7. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Marieke Brons | Persoonsgerichte therapie heeft verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.


8. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen, in te zien, of vragen om verwijdering. Marieke Brons | Persoonsgerichte therapie is kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Marieke Brons | Persoonsgerichte therapie is voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

bottom of page